Rejestracja/Registration

Dane osobowe/Personal data

*Na ten adres wysłany zostanie certyfikat uczestnictwa

*Attendance certificate will be sent to this e-mail address

Dane organizacji/Organization’s details

Dane fakturowe/Details for invoice

(w przypadku pozostawienia pustych pól wystawiona zostanie automatycznie faktura dla osoby fizycznej; proforma i po dokonaniu zapłaty FV wysyłane są w PDF na adres e-mail podany w formularzu) 

(if you leave the fields empty, then the invoice will be issued for a natural person; the proforma invoice and the final invoice will be sent to you as pdf files to the e-mail address written in the form)

kopiuj Dane organizacji/Copy Organization's details

Dobrowolne zgody Uczestnika / Voluntary consent

Prosimy o zaznaczenie wybranego pola poprzez wstawienie znaku „X”. Zaznaczenie pola TAK oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola bądź zaznaczenie pola NIE oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być bezpłatnie wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Voluntary consent of the Participant. Please put “X” next to the chosen answer. Please tick “YES” to give your consent. If you do not tick any field or you tick “NO” it shall mean no consent. Giving consent is voluntary; consent can be withdrawn at any time free of charge. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing carried out on the basis of the consent prior to its withdrawal. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w informatycznej bazie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rynologii Rynologia Polska z siedzibą przy ul. Hożej 37/5, 00-681 Warszawa stworzonej w celu prowadzenia działań związanych z organizacją konferencji.

I give consent for my personal data to be kept and processed in the IT database of the Polish Rhinology Society with registered office in Warsaw, at ul. Hoża 37/5, 00-681 Warsaw for the purposes related to the organization of the conference.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją kolejnych edycji konferencji „RhinoForum” za pośrednictwem poczty elektronicznej od Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rynologii Rynologia Polska z siedzibą przy ul. Hożej 37/5 w Warszawie (00-681), oraz Grupy casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-312) przy ul. Rodawskiej 26.

I give my consent to receive information by electronic mail related to the organization of further editions of “RhinoForum” conference from the Polish Rhinology Society with registered office in Warsaw, at ul. Hoża 37/5, 00-681 Warsaw and from Grupa casusBTL Sp. z o.o. with registered office in Poznań, ul. Rodawska 26, 61-312.

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości w informatycznej bazie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rynologii Rynologia Polska z siedzibą przy ul. Hożej 37/5 w Warszawie (00-681), stworzonej w celach marketingowych.

I give consent for my personal data to be kept and processed in the IT database created for marketing purposes of the Polish Rhinology Society with registered office in Warsaw, at ul. Hoża 37/5, 00-681 Warsaw.

Wyrażając powyższe zgody lub którąkolwiek z nich przyjmuję do wiadomości informacje przekazane przez administratora dotyczące przetwarzania moich danych osobowych – Obowiązek Informacyjny Stowarzyszenie Rynologia Polska, Grupa casusBTL sp. z o.o.

By giving my consent to the above, I accept information provided by the controller concerning the processing of my personal data – Information Polish Rhinology SocietyGrupa casusbtl Sp. z o.o.

Uczestnictwo/Participation

Poniższe  kwoty są kwotami brutto i zawierają podatek VAT 23%
The above amounts are gross amounts and include 23% VAT tax 
 

Suma/Sum: 0 PLN